κατάβα

κατάβα
(I)
κατάβα(ν) και κατέβα, τὸ (Μ)
κατέβασμα, κάθοδος.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ουσιαστικοποιημένη προστ. αορ. τού καταβαίνω].
————————
(II)
κατάβα (Α)
(ποιητ. τ. β' εν. προσ. προστ. αορ. β' αντί κατάβηθι)
κατέβα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • καταβᾷ — κατά ἀβάω attain pres subj mp 2nd sg κατά ἀβάω attain pres ind mp 2nd sg (epic doric aeolic) κατά ἀβάω attain pres subj act 3rd sg κατά ἀβάω attain pres ind act 3rd sg (epic doric aeolic) κατά βάζω speak fut ind mid 2nd sg (epic) κατά βάζω speak… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατάβα — καταβαίνω go aor ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταβασοῦνται — καταβᾱσοῦνται , καταβαίνω go fut ind mid 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταβασῶν — καταβᾱσῶν , καταβαίνω go aor part act fem gen pl (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταβάλαι — καταβά̱λαῑ , καταβάλλω throw down aor opt act 3rd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταβάς — καταβά̱ς , καταβαίνω go aor part act masc nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταβάσαι — καταβά̱σαῑ , καταβαίνω go aor opt act 3rd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταβάσωμεν — καταβά̱σωμεν , καταβαίνω go aor subj act 1st pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατάβαθι — κατάβᾱθι , καταβαίνω go aor imperat act 2nd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταβάσῃ — καταβάσηι , κατάβασις way down fem dat sg (epic) καταβά̱σῃ , καταβαίνω go aor part act fem dat sg (attic epic ionic) καταβά̱σῃ , καταβαίνω go aor subj act 3rd sg (doric) καταβά̱σῃ , καταβαίνω go fut ind mid 2nd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”